Super★Premium vol.3☆

01:07

Fecha: 23/10/2010

Hora:
11:30

Lugar:
Club Diamond Hall (Aichi, Japon)

Artistas: Nami Tamaki / Chihiro Yonekura / AKINO&bless4 / Kusano Otoko Juku / Nakano Kusa Onna Shisutazu / Kitamura Einashi / Imai Asami... y mas

Un nuevo evento donde actuara Nami para el proximo mes de octubre, ire informando conforme salga mas informacion.

Fuente: Pia Japan

You Might Also Like

0 Namita's